Regulamin

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Limba
 
Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Limba
 

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 
2. Zameldowanie w pokoju jest możliwe od godziny 15:00 a wymeldowanie powinno nastąpić do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 
3. Wynajmując pokój określa się czas pobytu.
 
4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 
5. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić, w przypadku przedłużenia pobytu bez wcześniejszego uzgodnienia z recepcją Gość zostanie obciążony karą w wysokości 40 zł za pokój za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 
6.  Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia wynajmu pokoju, w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju.
 
7. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego serwowane są w godzinach 8:30 – 10:00.
 
8. Obiadokolacje serwowane są w godzinach 15:00 - 17:00.
 
9. Napoje gorące: kawa, herbaty są udostępnione bez limitu dla Gości.
 
10. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok 30% kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 
11. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można jednorazowo przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.
 
12. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 
13. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku  niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.
 
14. Strefa z Basenem, saunami i jacuzzi jest dostępna od 9:00 do 20:00 w drugim budynku za opłatą zgodną z cennikiem ( nie dotyczy pobytów pakietowych ).
 
15. Na terenie basenu jest możliwość wypożyczenia ręcznika w cenie 5 zł szt.
 
16. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić:
 
     - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
 
     - bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu.
 
     - profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 
     - wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
       a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.  
 
17. Gość powinien powiadomić właściciela Ośrodka o posiadaniu cennej rzeczy w dniu przyjazdu.
 
18. Ośrodek NIE ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionej przez Osoby korzystające z usług Ośrodka.
 
19. Ośrodek NIE ponosi odpowiedzialności z tytułu lub uszkodzenia kosztowności ( pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną )
 
20. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 
21. Parking Ośrodek jest niestrzeżony i bezpłatny, Ośrodek NIE ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa
 
22. Ośrodek umożliwia przechowanie sprzętu narciarskiego w przeznaczonym do tego pomieszczeniu ale NIE odpowiada za sprzęt.
 
23. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 
24. Gość Ośrodka NIE ma prawa przekazywania zwalnianego miejsca przez Siebie w pokoju innym Osobą, nawet jeśli nie upłyną okres, za który umieścił należną za pobyt opłatę.
 
25. Wzwiązku z Obostrzeniami COVID-19 na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.
 
26. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00
 
27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł. Wywołanie nieuzasadnionego alarmu przeciwpożarowego lub innego, związanego z przybyciem straży pożarnej lub właściwych służb uprawnia Właściciela obiektu do dochodzenia od Gościa kary w wysokości 5.000 zł niezależnie od konieczności zwrotu wydatków związanych z wywołaniem nieuzasadnionego alarmu.
 
28. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoi.
 
29. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w imieniu Ośrodka lub Gości albo innych Osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 
30. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 
31.  Na życzenie Gościa świadczymy następujące usługi:
 
     - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 
     - przechowanie bagażu. Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminie
 
       innym niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 
     - sprzątanie pokoju z wymianą pościeli na życzenie Gościa po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji
 
       ( dod. płatne 50 zł za pokój )
 
32. Za zgubienie klucza z pokoju Gość ponosi karę finansową w wysokości 50 zł.
 
33. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 
34. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt (konieczne zamówienia kuriera we własnym zakresie) na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 r. do odwołania


                                                   Życzymy Miłego Pobytu !